Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Interessant voor u als ondernemer. De aanschaf van de Cryo Antiaging wordt door de belastingdienst ondersteund. Zo kunt u 28% van de investering terugvordering / in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Lees hieronder wat de regeling inhoudt.

Als u in 2014 een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Zuinige personenauto’s komen niet meer in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In 2014 krijgt u geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek meer voor een personenauto, behalve als de auto hoofdzakelijk is bestemd voor het beroepsvervoer over de weg (zoals taxi’s en auto’s van koeriersdiensten).

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2014

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

-niet meer dan € 2.300 0%

-€ 2.301 t/m € 55.248 28%

-€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470

€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311

-meer dan € 306.931 0%

De cijfers zijn gelijk aan 2013.

Bron: Belanstingdienst.nl